Autoaku valimine,paigaldamine ja hooldamine. 31.10.2008

 Valida aku selle tootja kataloogi ja/või ametliku tarnija soovitustele

vastavalt.

 

Paigaldamisel peab olema 12V aku pinge vähemalt 12,50 V.

 

Puhastada juhtmeotsad ja määrida tehnilise vaseliini või mõne muu selleotstarbelise määrdega.

 

Paigaldamisel kinnitada aku kindlalt, järgides ohutusnõudeid, mis takistaksid selle kahjustumist transpordivahendi liikumisel.

 

Aku tööaja lühenemist põhjustava liigse ülelaadimise ja puuduliku laadimise vältimiseks tuleb regulaarselt kontrollida laadimisrežiimi transpordivahendis ( 12V aku korral mitte alla 13,8V ja mitte üle 14,4V, diiselmootoritel mitte alla 14,0V ja mitte üle 14,4V.

Mitte harvem kui kord kuus kontrollida aku kinnitust ja juhtmete kontakti aku klemmidega. Puhastada aku tolmust ja porist.

 

Mitte harvem kui kord 3 kuu jooksul kontrollida elektrolüüdi taset kõikides sektsioonides, see peab olema 10–15 mm separaatorite servast kõrgemal.

Mitte harvem kui kord 3 kuu jooksul või mootori käivitushäirete korral kontrollida aku laetuse taset ja elektrolüüdi tihedust, 12V aku pinge peab olema 12,65-12,8V elektrolüüdi tihedus 1,27-1,29kg/l, arvestades temperatuuri parandustegurit.

 

Aku laadimiseks kasutada standardseid seadmeid vastavalt nende kirjeldusele ja kasutusjuhendile. Optimaalne laadimisrežiim on laadimisvoolul 1-3A. Aku pinge tõustes väärtuseni 14,4-14,5V.

 

Ei tohi teostada kiirlaadimist suure voolutugevusega, see põhjustab plaatide purunemise.

Elektrolüüt on ohtlik söövitav vedelik, sellega tuleb käituda vastava ettevaatlikkusega– töö juures kanda eririietust, kaitsekindaid ja kaitseprille. Akut ei tohi kallutada: elektrolüüt võib tuulutusavadest välja valguda.

 

NB! Vana akut ei tohi visata suvalisse prügikasti vaid tuleb toimetada spetsiaalsesse jäätmekäsitlusjaama.

Loe veel: Tee ise õpetused