Reg. number või VIN kood
Otsing peab olema vähemalt 4 tähemärki
Tasuta tarne

Tasuta tarne pakiautomaati kui tellimuse summa on üle 50€

Püsikliendile alati soodne

Alati kõik tooted -10%

Registreeri püsikliendiks
Kui ei tea, siis küsi Monocle
  • info@ladu24.ee

  • 650-6431

  • E - R 10:00 kuni 18:00
    Sind aitavad Carel & Vilja

Kliendiabi Carel Kliendiabi Vilja

Garantii

Kõikidele meie poolt müüdavatele varuosadele kehtib garantii 1 aasta või 20 000km. Toodetele, millele on auto valmistaja poolt ette nähtud kindel vahetusvälp (filtrid, küünlad jne.) lüheneb garantii auto valmistaja poolt määratud läbisõidule. Lisaseadmete, tarvikute ja tööriistade garantiiaeg on 6 kuud.

- Garantii kehtib ainult Ladu24.ee poolt müüdud kaupadele.
- Garantii katab toote materjali ja valmistusvead. Garantii alla ei kuulu ekspluatatsiooni käigus toodete normaalne kulumine (näiteks piduriklotside kulumine).

Materjali või valmistusvealise toote puhul kohustub Ladu24.ee remontima, välja vahetama või hüvitama vealise toote juhul, kui materjali või valmistusvead on põhjustanud toote kasutuskõlbmatuks muutumise.

Garantii alla ei kuulu vead, mis on põhjustatud:
- Normaalsest kulumisest
- Puudulikust hooldamisest
- Vealisest paigaldusest
- Valest kasutamisest
- Muudest välisteguritest põhjustatud vigadest
- Võistlustel või ringrajal kasutatavate autode varuosad

Garantiiaeg algab hetkest kui toode antakse Ladu24.ee poolt üle selle tarbijale või tellijale.
Garantii kehtib toote esimesele kasutajale. Toote või osa ümbervahetamine ei pikenda esialgset garantiiaega.

Ladu24.ee’l on õigus vea väljaselgitamiseks vealine toode saata ekspertiisi.

Kui klient vaidlustab Ladu24.ee garantiieksperdi otsuse toote garantii suhtes, suunatakse vastav toode erapooletusse ekspertiisi (nt. koostööpartner, valmistajatehas või muu). Käsitlusaeg sellisel juhul on kuni 2 kuud. Kui selle aja jooksul ei ole ekspertiisi tulemus selgunud, kuulub toode hüvitamisele.
Garantiiekspertiis teostatakse üldjuhul Ladu24.ee kulul.

Ladu24.ee ei kohustu hüvitama garantii ajal riknenud toodete vahetusega kaasnevaid kulusid.

Vealist toodet, mis on hüvitatud, ei tagastata.

Kui toodet ei aktsepteerita garantiiliseks, on Ladu24.ee’l õigus toode 30 päeva möödudes hävitada, kui garantiinõude esitaja ei nõua toote tagastamist.

Lae alla garantiiavaldus