Millised on garantii tingimused?

Kõikidele Ladu24.ee poolt müüdavatele varuosadele kehtib garantii 1 aasta või 20 000km. Toodetele, millele on auto valmistaja poolt ette nähtud kindel vahetusvälp (filtrid, küünlad jne.) lüheneb garantii auto valmistaja poolt määratud läbisõidule. Lisaseadmete, tarvikute ja tööriistade garantii on 6 kuud.

1. Garantii kehtib ainult LADU24.EE (Ladu24 OÜ) poolt müüdud kaupadele.

2. Garantii katab toote materjali ja valmistusvead. Garantii alla ei kuulu ekspluatatsiooni käigus toodete normaalne kulumine (näiteks piduriklotside kulumine).

Materjali- või valmistusvealise toote puhul kohustub LADU24.EE (Ladu24 OÜ) remontima, välja vahetama või hüvitama vealise toote juhul, kui materjali või valmistusvead on põhjustanud toote kasutuskõlbmatuks muutumise.

Garantii alla ei kuulu vead, mis on põhjustatud:
- Normaalsest kulumisest
- Puudulikust hooldamisest
- Vealisest paigaldusest
- Valest kasutamisest
- Muudest välisteguritest põhjustatud vigadest
- Võistlustel kasutatavate autode varuosad

3. Garantiiaeg algab, kui toode antakse LADU24.EE (Ladu24 OÜ) poolt üle selle tarbijale.
Garantii kehtib toote esimesele kasutajale.
Toote või osa ümbervahetamine ei pikenda esialgset garantiiaega.

4. LADU24.EE (Ladu24 OÜ) on õigus vea väljaselgitamiseks vealine toode lahti võtta.

5. Kui klient vaidlustab Ladu24 OÜ garantiieksperdi otsuse toote garantii suhtes, suunatakse vastav toode erapooletusse ekspertiisi (nt. koostööpartner, valmistajatehas või muu). Käsitlusaeg sellisel juhul on maksimaalselt 2 kuud. Kui selle aja jooksul ei ole ekspertiisi tulemus selgunud, kuulub toode hüvitamisele.
Garantiiekspertiis teostatakse üldjuhul LADU24.EE (Ladu24 OÜ) kulul.

6. Ladu24 OÜ ei kohustu hüvitama garantii ajal riknenud toodete vahetusega kaasnevaid kulusid.

7. Vealist toodet, mis on hüvitatud, ei tagastata.

8. Kui toodet ei aktsepteerita garantiiliseks, on LADU24.EE-l (Ladu24 OÜ) õigus toode 30 päeva möödudes hävitada, kui garantiinõude esitaja ei nõua toote tagastamist.

DEFEKTSE TOOTE TAGASTUVORM