Otsi numbrimärgi või VIN koodi järgi
Otsing peab olema vähemalt 4 tähemärki
Tasuta tarne

Tasuta tarne pakiautomaati kui tellimuse summa on üle 50€

Püsikliendile alati soodne

Alati kõik tooted -10%

Registreeri püsikliendiks
Kui ei tea, siis küsi Monocle
 • info@ladu24.ee

 • 650-6431

 • E - R 10:00 kuni 18:00
  Sind aitavad Carel & Vilja

Kliendiabi Carel Kliendiabi Vilja

Kui tihti peaks õli vahetama, mis on õli tähistused ja kvaliteet

 

Kui tihti peaks õli vahetama?

 

Mootoriõli vahetusvälba annab mootori ehk auto tootja ja see sõltub kolmest peamisest parameetrist:

 • Kasutatava mootoriõli kvaliteedist - kõrgema kvaliteediga õli peab kauem vastu. Sünteetilised õlid taluvad ekstreemseid tingimusi mitmeid kordi paremini, kui mineraalsed.

 

 • Mootori ehitusest ja seisukorrast - kaasaegses väikese läbisõiduga mootoris vananeb õli aeglaselt, vanas kulunud mootoris kiiresti. Raske on võrrelda mootoreid millede valmimisaastad on näiteks 1980 ja 2000.

 

 • Töötingimustest, millistes mootor töötab - kerged

 


Maantee tingimused avaldavad õlile väikest survet, sõit linna ummikutes, töö metsas või ehitusplatsil rikub õli oluliselt kiiremini.

 

Lisaks eeltoodud peamistele teguritele mõjutab õli vastupidavust kütuse kvaliteet - madala kvaliteediga kütuse kasutamisel tekib palju agressiivse loomuga põlemis jääke, mis võivad õli riknemist kiirendada mitmeid kordi. Näiteks diiselkütuste puhul suurendab normist suurem väävli sisaldus happeliste ühendite teket mootoriõlis ja neutraliseerivad lisandid kasutatakse õlist kiiresti ära. Kui õlivahetus välp on sellistes tingimustes liialt pikk, siis võivad happelise

d ühendid põhjustada mootoris korrosiooni.

 

Lühidalt kokkuvõttes tuleb õlivahetusvälpa suhtuda kui muutuvasse suurusesse. See tähendab, et mida rohkem on mootor kulunud ja/või mida raskemates tingimuste mootor töötab (metsavedu, ehitusmasinad, taksod jne), seda lühem oleks soovitatav õlivahetusvälp.

 

Õlivahetusvälbad on väga suure kõikumisega. Sõiduautodel on see sõltuvalt autost ja väjalaskeaastast vahemikus 5 000 - 35 000 km ning veoautodel . Õige väärtuse saab auto kasutusjuhendist. Samuti on kasutusjuhend õige koht õli kvaliteediklassi teada saamiseks.

 

Tähistused SAE 15W-40, SAE 5W-40 jne toodete pakenditel?

 

Need on SAE (Society of Automotive Engineers) viskoossusklassid, millega märgitakse neljataktiliste mootorite õlide voolavust. Viskoossusklassid näitavad õli "paksust" ja temperatuuritaluvust, kuid ei ole otseselt seotud õli kvaliteediga. Esimene number, millele tavaliselt järgneb W-täht, näitab õli voolavust madalatel temperatuuridel ehk nn talvist viskoossust (Winter). Teine number näitab õli võimet säilitada piisav "paksus" ka kõrgetel temperatuuridel ehk nn suvist viskoossust. Mida väiksem on talvine number (SAE 0W, 5W, 10W jne), seda madalamatel temperatuuridel jääb õli "vedelaks" – see kergendab mootori käivitamist ja kaitseb külma mootorit. Mida suurem on suvine number (SAE 30, 40, 50 jne), seda viskoossem on õli 100-kraadise temperatuuri juures ja seda paremini suudab ta mootorit kaitsta äärmuslikes töötingimustes.

Enamik mootoreid on valmistatud töötama SAE 10W-40 viskoossusklassi õlidega, mis on piisav -25 kuni +40 kraadise temperatuuriga ilma puhul. Eesti talve oludes peaks mootoriõli olema siiski suurema külmakindlusega – näiteks SAE 5W-... õlid tagavad lihtsa käivitumise ning hea õlitamise kuni -30 kraadini ja SAE 0W- ... õlid kuni -35 kraadini. Kõrgemat, nn suvist viskoossust (SAE 50 ja SAE 60) nõuavad reeglina ainult õhkjahutusega või suurtel koormustel ja/või kõrgetel pööretel töötavad forsseeritud mootorid. Selliseid mootoreid kohtab sagedamini spetsiaalmasinatel ning ralli- ja ringrajal, harva tänavaliikluses. Tuleb silmas pidada, et paksem õli suurendab mootori sisetakistust ja seeläbi suureneb kütusekulu.


Õlide kvaliteedist


Otseselt õli kvaliteedi märkimiseks on enim levinud kaks süstemi: API klassifikatsioon ja ACEA klassifikatsioon.
API mootoriõlide klassifikatsioon (näiteks API SL/CF, EC )
API (American Petroleum Institute) klassi tähis koosneb reeglina kahest tähest, millest esimene näitab õli tüüpi ja teine vastavust kindlale kvaliteedistandardile. Standardeid täiendatakse ja karmistatakse regulaarselt ja klassifikatsiooni teine täht näitabki sisuliselt seda, mis aastatel kehtinud ning millistele kvaliteedinõuetele konkreetne õli vastab.
Bensiinimootorite õlisid tähistab klassi nimes esimene täht S ning levinumad klassid on järgmised:

 

 • SE sobiv kuni 1979 a. toodetud mootoritele (vananenud standard)
 • SF sobiv kuni 1988 a. toodetud mootoritele (vananenud standard)
 • SG sobiv kuni 1993 a. toodetud mootoritele (vananenud standard)
 • SH sobiv kuni 1996 a. toodetud mootoritele (vananenud standard)
 • SJ sobiv kuni 2001 a. toodetud mootoritele (kehtiv standard)
 • SL sobiv 2002 a. ja uuematele mootoritele (kehtiv standard
 • SH, SJ ja SL klassi õlid on reeglina nn. “kütust säästvad” mootoriõlid, mida märgitakse täiendavalt tähistega EC või EC II.

 

Reeglina võib vanemates bensiinimootorites kasutada ka uuematele standarditele vastavaid õlisid. Erandiks on siiski 50-ndatel ja enne toodetud mootorid, mille jaoks moodsad õlid kindlasti ei sobi. Paljudel tootjatel on selliste ajalooliste mootorite jaoks olemas spetsiaalõlid, mis vastavad tolle aja standarditele.


Diiselmootorite õlide puhul on süsteem natuke keerulisem ja teine täht ning sellele järgnev number ei näita mitte ainult kehtivusaastat vaid ka mõningaid mootori parameetreid. Diisliõlide tähiseks on täht C ning levinumad klassid on:

 

 • CC sobiv harilikele diiselmootoritele alates 1961 a. (vananenud standard)
 • CD sobiv teatud kindlatele vabalt hingavatele ja turbodiiselmootoritele alates 1955 a. (vananenud standard)
 • CD-II sobiv kahetaktilistele diiselmootoritele alates 1987 a (vananenud standard)
 • CE sobiv kõrgete pööretega neljataktilistele vabalt hingavatele ja turbodiiselmootoritele alates 1987 a. (vananenud standard) CF sobiv maastiku- ja ehitusmasinate vabalt hingavatele ja turbodiiselmootoritele alates 1994 a. (kehtiv standard)
 • CF-2 sobiv kahetaktilistele diiselmootoritele alates 1994 a (kehtiv standard)
 • CF-4 sobiv kõrgete pööretega neljataktilistele vabalt hingavatele ja turbodiiselmootoritele alates 1990 a. (kehtiv standard)
 • CG-4 sobiv kõrgete pööretega neljataktilistele vabalt hingavatele ja turbodiiselmootoritele alates 1995 a. (kehtiv standard)
 • CH-4 sobiv kõrgete pööretega neljataktilistele vabalt hingavatele ja turbodiiselmootoritele alates 1998 a. (kehtiv standard)
 • CI-4 sobiv kõrgete pööretega neljataktilistele vabalt hingavatele ja turbodiiselmootoritele alates 2002 a. (kehtiv standard)
 • ACEA (Association des Constructeurs Europeens de l´Automobile - Euroopa autotootjate ühendus) on loonud oma süsteemi mootoriõlide kvaliteedi hindamiseks. ACEAsse kuuluvad: BMW, DAF, Ford of Europe, General Motors Europe, MAN, Mercedes-Benz, Peugeot, Porsche, Renault, Rolls-Royce, Rover, Saab-Scania Volkswagen, Volvo.
 • ACEA klassifikatsioon jagab mootoriõlid kolme rühma:
 • A - bensiinimootoriõlid
 • B - sõiduautode diiselmootoriõlid
 • E - veoautode diiselmootoriõlid

 

Igas rühmas jagunevad mootoriõlid esialgselt omakorda viide kategooriasse: 1, 2, 3, 4, 5. Mida suurem on nimetatud number seda kõrgema kvaliteediga on õli. Viimasena näidatakse ära antud klassifikatsiooni kehtestamise aasta (näiteks: A1-96 või E3-98).

 

A ACEA klassifikatsioon bensiinimootoriõlidele:

 

 • A1 madalama viskoosusega (W20 …) mootoriõlid. Ei sobi kõikidesse mootoritesse!
 • A2 normaalse õlivahetusintervalliga üldlevinud bensiinimootoriõlid
 • A3 määrimisomadusi hästi säilitavad kõrge kvaliteediga mootoriõlid. Võib kasutada pikemat õlivahetusintervalli, kui mootori tootja seda lubab
 • A4 võetakse kasutusele tulevikus, siiamaani ei ole välja antud
 • A5 määrimisomadusi hästi säilitavad madala viskoossusega (W20 …) forsseeritud mootoritele mõeldud õlid. Võib kasutada pikemat õlivahetusintervalli, kui mootori tootja seda lubab. Ei sobi kõikidesse mootoritesse!
 • B ACEA klassifikatsioon sõidu- ja pakiautode diiselmootoriõlidele:
 • B1 madalama viskoosusega (W20 …) mootoriõlid. Ei sobi kõikidesse mootoritesse!
 • B2 normaalse õlivahetusintervalliga üldlevinud diiselmootoriõlid.
 • B3 määrimisomadusi hästi säilitavad kõrge kvaliteediga mootoriõlid. Võib kasutada pikemat õlivahetusintervalli, kui mootori tootja seda lubab.
 • B4 määrimisomadusi hästi säilitavad kõrge kvaliteediga mootoriõlid otsesissepritsega mootoritele. Võib kasutada ka B3 klassi õlide asemel.
 • B5 määrimisomadusi hästi säilitavad madala viskoossusega (W20 …) õlid. Võib kasutada pikemat õlivahetusintervalli, kui mootori tootja seda lubab. Ei sobi kõikidesse mootoritesse!