Otsi numbrimärgi või VIN koodi järgi
Otsing peab olema vähemalt 4 tähemärki
Tasuta tarne

Tasuta tarne pakiautomaati kui tellimuse summa on üle 50€

Püsikliendile alati soodne

Alati kõik tooted -10%

Registreeri püsikliendiks
Kui ei tea, siis küsi Monocle
  • info@ladu24.ee

  • 650-6431

  • E - R 10:00 kuni 18:00
    Sind aitavad Carel & Vilja

Kliendiabi Carel Kliendiabi Vilja

Kuidas vahetada piduriklotse - tagumised klotsid

Hoiatus
Pidurid on ohutuse mõttes üliolulised, mistõttu soovitame, et pidurite hooldus- ja remonditöid teeksid üksnes asjatundlikud spetsialistid. Ebaõige koostamise korral võib tagajärjeks olla pidurite töövõime täielik kaotus.
Kasutage sõiduki tungrauaga tõstmiseks ja toetamiseks alati sobivaid vahendeid. Piduritrumlile ja hõõrdkattele ei tohi mingil juhul sattuda õli, määret, pidurivedelikku ega muud taolist. Kui see peaks juhtuma, tuleb vastavad osad vahetada.
Piduritolm võib sissehingamisel olla kahjuliku toimega ning me soovitame seetõttu töö ajal kasutada respiraatorit.

 

Ratta mahavõtmine jne
Tõstke sõiduk tungrauaga sobivale töökõrgusele ja toestage see õnnetuse vältimiseks. Kontrollige, kas sõiduki asend on kindel. Võtke rattad maha ja veenduge, et käsipidur ei ole peal. Tutvuge valmistaja eemaldus- ja paigaldusjuhistega ning demonteerige piduritrumlid, kasutades selleks vajaduse korral sobivaid tööriistu. Kontrollige trumlite võimalikku kulumist ja kahjustusi. Ovaalsuse, suure kulumisserva, märgatavate soonte või normi ületava kulumise korral tuleb trumlid asendada. Trumleid peab alati vahetama paarikaupa. Puhastage piduriklotse ja kõiki pidurisüsteemi osi harja või sobiva puhastusvahendi abil. Jätke meelde iga komponendi asend ning vajadusel korral joonistage osade paiknemise skeem. Kontrollige käsipiduritrossi reguleerimismehhanismi ning rattasilindrite seisundit ja talitlust, samuti kontrollige, ega pidurivedelik ei leki. Asendage vigased komponendid paarikaupa. Võtke sobivate tööriistade abil maha paigaldusosad ja tagasitõmbevedrud. Võtke piduriklotsid käsipiduri ja reguleerimismehhanismi küljest lahti ning eemaldage need eraldi, üks külg korraga. Hoidke rattasilindri kolbe omal kohal, kasutades selleks kummiribasid või kinnituslinti. Puhastage kontaktpindu rooste eemaldamiseks ja määrige kergelt pidurimäärdega. Määrdeaine ei tohi puudutada hõõrdkatet ega piduritrumleid. Lõdvendage ja määrige liikuvaid mehhanismiosi.

 

Paigaldamine
Monteerige mahavõetud ja/või uued osad oma kohale vastupidises järjestuses. Kui paigaldusosad ja tagasitõmbevedrud on deformeerunud või korrodeerunud, siis tuleb need asendada. Hõõruge enne paigaldamist pidurdusjälgi trumlitel ettevaatlikult liivapaberiga. Reguleerige piduriklotse ja käsipidurit valmistaja juhiste kohaselt. Pingutage rattaid momentvõtmega vastavalt autovalmistaja juhistele.

 

Katsetamine
Piduritrummel peab pärast piduripedaalile vajutamist ja selle lahtilaskmist vabalt pöörlema. Kui piduripedaal on õigesti reguleeritud, peab selle vabakäik enne haardumist olema väga väike. Pärast haardumist peab pedaal jääma kõvaks ning ei tohi jätkuvast vajutusest hoolimata läbi vajuda. Laske sõiduk alla ja kontrollige pidureid, jälgides, kas pidurdamine toimub ühtlaselt. Sõiduk ei tohi kalduda ühele poole ning pidurdamisel ei tohi esineda müra ega vibratsiooni isegi mitte suurel kiirusel.

Utiliseerige kasutatud osad kehtivate seaduste ja eeskirjade kohaselt.

TÄHELEPANU
Trummelpidurid on pidurisüsteemis ohutuskriitilised osad. Iga operatsioon nendega nõuab teatud oskuseid ja teadmiseid. See on üldine märkus, kahtluste korral pöörduge spetsialisti poole või otsige abi auto juhendist.

 

Kulumine

Piduriklotsi hõõrdkatte kulumine ei tohi ületada teatud piiri ning ei või mingil juhul ulatuda klotsi metallpinnani, kuna see põhjustab trumli kahjustusi. Vajalik on perioodiline kontroll (mõnel juhul on tagapiduri sisemisel küljel kummikorgiga suletud avad, mille kaudu on seda lihtne teha). Piduriklotsid tuleb vahetada, kui hõõrdekatte kõige õhem koht on saavutanud miinimumpaksuse, mille on määranud valmistaja. Enne piduriklotside vahetamist veenduge, et trummel ei ole pragunenud, kriimustatud ega sügavate kulumisjälgedega. Nii kui piduriklotside puhul, tuleb vahetada ka iga trummel, mis on miinimumpaksusest õhem (vt. valmistaja määratud maksimaalset siseläbimõõtu). Piduriklotsid ja -trumlid tuleb vahetada paarikaupa (korraga mõlematel ratastel samal teljel).


Ettevaatusabinõud enne mahavõtmist:
· Tõstke sõiduk tungrauaga üles, tõkestage rattad ja kindlustage stabiilsus tugede abil.
· Vabastage käsipidur.
· Võtke ratas maha.
· Demonteerige ja koostage rattaid ühekaupa, et mitte ajada erinevate rataste osi segamini.
· Demonteerige ja asendage osad juhiste kohaselt.

Ettevaatusabinõud enne kokkupanekut:
· Puhastage trumli sisepinda DELPHI puhastusvedelikuga.
· Määrige kergelt klotside ja klotside toetuspunktide vahelisi puutepunkte.

Ettevaatusabinõud kokkupaneku ajal:
· Kaitske hõõrdkatteid määrde ja pidurivedeliku eest.
· Määrige vajaduse korral laagreid.
· Veenduge, et trummel on korralikult kinnitatud piduritrumli kinnitusmutriga.
· Kontrollige pidurivedeliku taset ja vajaduse korral lisage juurde. Tegutsege ettevaatlikult · · Kasutage rohelist DELPHI LHM vedelikku Citroëni sõidukite puhul, mille seadmed on tähistatud rohelise värviga. Enne ratta allapanekut veenduge, et kõik osad on korralikult omal kohal. Paigaldage ratas ja kontrollige pidureid väikesel kiirusel.

 

ÕHU KÕRVALDAMINE: See toiming on vajalik pärast rattasilindrite vahetamist. Pidurisüsteemi õhutamine nõuab spetsiifilise seadise kasutamist õigete töövõtetega. Teavet õhu kõrvaldamise kohta leiate seadme kasutusjuhendist.
Pärast pidurite õhutamist kontrollige pidureid väikesel kiirusel.

TÄHELEPANU: PIDURIVEDELIK EI OLE KORDUVKASUTATAV

KÄITUGE KESKKONNASÕBRALIKULT: ärge visake kasutatud pidurivedelikku lihtsalt ära. Pange see spetsiaalsetesse mahutitesse, mida võite leida bensiinijaamades ja remonditöökodades.