Probleemid õlirõhu signaallambiga 31.07.2008

Enamustel kaasaegsetel autodel on armatuurlauale paigaldatud signaallamp, mis annab autojuhile visuaalse hoiatuse õlitaseme langusest. Madal õlirõhk on tõsine asi, kuna rõhu all olev õli on vajalik selleks, et korralikult lahutada suure koormuse all töötavaid mootoriosi ja takistada nende liigset kulumist. Signaallamp paikneb ahelas järjestikku õlirõhuanduriga, nagu kujutatud joonisel 1. Rõhuanduris on elektrikontaktid, mis püsivad kinni, seni kui õlirõhk on alla 0,35 kg/cm².
Kui mootor ei tööta ja pööratakse süütelülitit, hakkab signaallamp põlema. Mootori käivitamisel surub õlirõhk kokku rõhuanduris oleva membraani, avades kontaktid ja kustutades lambi.
Kui signaallamp jääb põlema rohkem kui 1-2 sekundiks pärast mootori käivitamist, seisake mootor viivitamatult. Õlitaset tuleb kontrollida ja viia see normaalseks.

 

Kui signaallamp jääb põlema ka siis, kui õlitase on normaalne, võib olla tegemist mitme probleemiga:

· Õlirõhuandur võib olla rikkis.
· Juhtmed õlirõhuanduri ja signaallambi vahel võivad olla vigastatud.
· Pumba rikke või ummistunud õlivõtturi tõttu ei ole õlipump täitunud.
· Rikkis rõhu regulaarklapp võib suunata kogu õli tagasi karterisse.


Mõnedel mootoritel on filter paigaldatud nii, et võimaldab mootori seiskamise korral filtris oleval õlil tagasi karterisse nõrguda. Selliselt on paigaldatud joonisel 2 kujutatud õlifilter: Filter on horisontaalne ja paikneb kõrgemal karteri õlitasemest. Kuna filtris on kuni 0,95 l õli, kulub pumbal umbes 5 sekundit filtri täitmiseks pärast mootori käivitamist, millise aja jooksul signaallamp põleb.
Et mootor sellel käivitamisjärgsel perioodil ei töötaks ilma õlirõhuta, sisaldab selliste paigalduskohtade jaoks mõeldud filter tagasivoolu takistavat klappi. Klapp kujutab endast enamasti kummist tihendit, mis võimaldab õli vaba voolu läbi filtri õiges suunas, mootori seiskamisel aga takistab õli tagasivoolu filtrist karterisse. Kui signaallamp jääb kauemaks põlema, filter aga on juba autol olnud pikemat aega, soovitatakse filter välja vahetada. Teatud tingimustes võib signaallamp vilkuda, kui mootor töötab. See juhtub tavaliselt siis, kui auto pöörab ümber nurga või on suhteliselt järsul nõlvakul. Kui lamp sellistes tingimustes vilgub, on õlitase madal ja õlivõttur ei ole enam täielikult õliga kaetud. Õlitase tuleb kohe normaalseks viia.
 

Kokkuvõtteks: õlirõhu signaallamp annab autojuhile äärmiselt tähtsat teavet. Kui lamp põleb või isegi vilgub mootori töötamise ajal, tuleb mootor kohe seisata ja uurida selle põhjust.

Loe veel: Tee ise õpetused