Kuidas vahetada piduriklotse - eesmised klotsid 31.07.2008

Oluline teave
Piduriklotsid on pidurisüsteemi osad ning on seetõttu ohutuskriitilised komponendid. Järelikult peab klotside vahetamisel kogu töö toimuma erilise hoole ja tähelepanuga. On soovitatav, et piduriklotse vahetaksid üksnes piisavate oskustega kogenud spetsialistid, teiste sõnadega – vastava väljaõppega automehaanikud. DELPHI ei saa vastutada ebaõige paigaldusega põhjustatud kahju eest. Käesolevad paigaldusjuhised on mõeldud üksnes nõuandvaks otstarbeks ning need ei arvesta kõiki erifunktsioone, mis võivad kehtida pidurisüsteemide erinevate tüüpide juures. Järgige rangelt sõiduki ja pidurisüsteemi valmistaja spetsiaaljuhiseid, tutvudes vastavate sõidukifirmade juhenditega. Pidurite ebaühtlase töö vältimiseks ja tasakaalustatud pidurduse tagamiseks on oluline vahetada piduriklotsid korraga kogu teljel. Ärge kasutage muid piduriklotse peale DELPHI või nende, mida vastav sõidukivalmistaja soovitab.

 

Demonteerimine
Paigutage sõiduk kõvale tasasele pinnale ja pange käsipidur peale. Lõdvendage nende rataste, mille juures hakkate tööle, igat rattamutrit pöörde murdosa võrra. Tõkestage need rattad, mille juures te parajasti ei tööta, seisuklotsidega, tõstke sõiduk tungrauaga üles ja kindlustage stabiilsus sillatugede abil. Võtke ratas maha. Puhastage põhjalikult enne klotside mahavõtmist sadulakere välispinda metüülpiirituse või puhta pidurivedelikuga. Liigse muda eemaldamiseks võib kasutada terasharja. Olenevalt konstruktsioonist lahutage kõik elektriühendused (kulumisindikaatorid) ja eemaldage sadulalt splindid, kinnitustihvtid ja vedruklambrid. Võtke tangidega piduriklotsid koos võimalike mürasummutus vahelehtedega maha, pannes hoolikalt tähele nende asukohta, et tagada hilisem õige paigaldus. Uurige vedruklambrite seisundit ja asendage kulunud või kahjustatud klambrid koostamisel uutega.
ETTEVAATUST: ärge vajutage piduripedaali pärast klotside eemaldamist.

 

Puhastamine ja kontroll
Puhastage klotside tugialasid põhjalikult metüülpiirituse või puhta pidurivedelikuga, vältides kaitsekatete, kinnitusrõngaste ja juhikute kahjustamist. Enne uute klotside paigaldamist tuleb kohtades, kus sadulakolvid ei ole varustatud kaitsekatetega, puhastada kolbide tööpinnad enne nende sadulasse tagasilükkamist. Uurige tähelepanelikult korrosiooni ja kahjustuste olemasolu kolvi tööpinnal ning vajaduse korral asendage kolb. Pidurikolvi(de) kinnijäämisel on ainus rahuldav abinõu kogu pidurisadula(te) uuendamine. Määrige kolb (kolbe) kergelt silikoonmäärdega ja lükake seejärel ettevaatlikult sadula(te)sse tagasi. Ideaalis peaks selle toimingu jaoks kasutama pidurisadula kolvi pressi, selle puudumisel kasutage sobivat lamehooba. Selle operatsiooni ajal surutakse pidurivedelikku peasilindri anumast välja. Peasilindri anuma ülevoolu vältimiseks avage sadulal vastav(ad) väljalaskekruvi(d), et vedelik saaks voolata kolvi tagant plasttoru kaudu sobivasse mahutisse. Kui kolb (kolvid) on täielikult tagasi sadula(te)s, keerake tühjenduskruvi(d) uuesti kinni. Piduriketta välisserval moodustunud rooste võib takistada uute klotside korralikku paigaldamist; eemaldage see ettevaatlikult peenviiliga.

 

Kokkupanek
Määrige kergelt haardumisvastast vasemääret uue piduriklotsi tagaplaatide tagaküljele ja servadele, vältides hoolikalt selle sattumist hõõrdmaterjalile ja sadula tugipesadele. Pistke uued klotsid ja mürasummutus vahelehed (kui olemas) pidurisadulasse ja kinnitage oma kohale, kasutades ideaaljuhul uusi splinte, kinnitustihvte ja vedruklambreid. Ühendage uuesti elektriühendused (kulumisindikaatorid) vastavalt konstruktsioonile. Korrake kogu protseduuri samal teljel oleva teise ratta juures.

 

Talitluse katsetamine
Kui olete rattad tagasi pannud ja sõiduki ettevaatlikult alla lasknud, vajutage paar korda tugevasti piduripedaali, et võimaldada uutel klotsidel saavutada õiget töölõtku piduriketaste suhtes. Kontrollige pidurivedeliku taset vedelikuanumas ja lisage vajaduse korral vedelikku maksimaalse täitejooneni, kasutades üksnes uut DELPHI pidurivedelikku või sõiduki valmistaja soovitatud vedelikku.
ETTEVAATUST: kahjustatud või vale pidurivedelik võib põhjustada tõsise vigastuse või kahjustuse. Järgige pidurivedeliku valmistaja juhiseid.

TÄHELEPANU: Pärast uute piduriklotside paigaldamist pidurdage ettevaatlikult. Piduri töövõime võib sobitusperioodi ajal olla väiksem. Vältige äkilist pidurdamist vähemalt esimese 320 km (200 miili) jooksul, kuni uued piduriklotsid täielikult sisse töötatakse. Kontrollige piduriklotse perioodiliselt välisvaatluse teel. Kui piduriklotside hõõrdkatete paksus on kulunud väärtuseni 3 mm (1/8 tolli), paigaldage kindlasti uued klotsid.

Loe veel: Tee ise õpetused